environmentalistika | BENMAR, s.r.o. environmentalistika | BENMAR, s.r.o.

Ochrana životného prostredia

zabezpečenie dodržiavania legislatívnych požiadaviek v oblasti ochrany životného prostredia, spracovanie dokumentácie v oblasti životného prostredia, vykonávanie vstupných auditov stavu ochrany životného prostredia, vykonávanie pravidelných kontrol dodržiavania...