Pracovná zdravotná služba pre firmy

Od. 1.1.2015 je povinnosťou každého zamestnávateľa zabezpečovať pracovnú zdravotnú službu podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov. Spoločnosť BENMAR, s.r.o. poskytuje pre svojich klientov Pracovnú...