Školenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

školenie bezpečnosti práce školenie lešenárov školenie pre práce vo výškach školenie vodičov vysokozdvižných vozíkov školenie vodičov motorových vozidiel školenie viazačov bremien školenie obsluhovateśov zdvíhacích zariadení školenie odbornej spôsobilosti pracovníkov...

Predaj prístrojov a zariadení

Zabezpečujeme predaj hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov, požiarnych uzáverov predaj hasiacich prístrojov predaj požiarnych vodovodov predaj požiarnych uzáverov

Revízie, kontroly a odborné prehliadky

odborné prehliadky (revízie PHP a PV) opravy hasiacich prístrojov a požiarnych uzáverov odborné kontroly požiarnych uzáverov opravy požiarnych uzáverov odborné prehliadky komínov odborné prehliadky elektrických zariadení, bleskozvodov odborné prehliadky tlakových...