predaj bezpečnostného značenia v zmysle NV SR č. 387/2006 Z. z.