• odborné prehliadky (revízie PHP a PV)
  • opravy hasiacich prístrojov a požiarnych uzáverov
  • odborné kontroly požiarnych uzáverov
  • opravy požiarnych uzáverov
  • odborné prehliadky komínov
  • odborné prehliadky elektrických zariadení, bleskozvodov
  • odborné prehliadky tlakových nádob