• školenie bezpečnosti práce
  • školenie lešenárov
  • školenie pre práce vo výškach
  • školenie vodičov vysokozdvižných vozíkov
  • školenie vodičov motorových vozidiel
  • školenie viazačov bremien
  • školenie obsluhovateśov zdvíhacích zariadení
  • školenie odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike v zmysle § 20 – § 23 Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.