Organizovanie školení

Školenie o ochrane pred požiarmi

Odborná príprava protipožiarnych hliadok