Sponzorovali sme „Revízie a opravy has. prístrojov – I. Etapa“

www.chatapodsuchym.sk