Spracovanie osobných údajov

Ak vyplníte na našej stránke webový formulár, ako dotknutá osoba súhlasíte, aby prevádzkovateľ (BENMAR s.r.o., Jura Hronca 3421/6, 010 15 Žilina, Slovenská republika, benmar@benmar.sk, tel. +421 903 654 769) webového formulára zapracoval vaše osobné údaje v rozsahu:

  • meno,
  • e-mailová adresa

za účelom tvorby podania správy a jeho odoslania. Webový formulár sa nevyužíva na štatistické účely o registrovaných dotknutých osôb.

Systém webového formulára nie je určený pre deti mladšie ako 18 rokov. Vedome nezhromažďujeme osobné údaje detí mladších ako 13 rokov. V prípade zistenia takejto skutočnosti, budú tieto osobné údaje vymazané z našich databáz. V prípade ak rodič alebo zákonný zástupca bude mať podozrenie, že jeho dieťa nám poskytlo osobné údaje, môžete nás kontaktovať na benmar@benmar.sk.

Webový formulár nie je podporovaný ďalším sprostredkovateľom a Vaše osobné údaje nie sú prenášané do iných informačných systémov a sú evidované iba v databáze webového formulára. Doba uchovania Vašich osobných údajov je iba po dobu nevyhnutnú pre vybavenie podania, pričom vytvorené záznamy podania sú uchovávané po dobu max. 6 mesiacoch, následne sú Vaše osobné údaje zo systému vymazané.

Ako dotknutá osoba máte právo:

  • Požadovať prístup k Vašim osobným údajom
  • V prípade chyby vo vašich osobných údajov, žiadať o ich úpravu,
  • Požadovať výmaz Vašich osobných údajov, alebo požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov
  • Namietať zo spracúvaním osobných údajov
  • Požadovať prenosnosť osobných údajov – osobné údaje Vám budú poskytnuté v čitateľnom a bežne dostupnom formáte.
  • Podať, v prípade porušenia práv dotknutej osoby, návrh na začatie konania dozornému orgánu písomne na adresu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, alebo prostredníctvom emailu na adresu https://dataprotection.gov.sk/uoou/dp/dp-breach.

V prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov nebude možné využiť webový formulár na tvorbu podania a jeho odoslanie.

V rámci týchto pravidiel máte právo na úplné vymazanie Vašich osobných údajov zo systému webového formulára. Túto možnosť máte po zaslaní požiadavky na adresu: benmar@benmar.sk. Vymazanie osobných údajov je už nevratné.

Zásady používania cookies

Tieto zásady používania súborov cookies a podobných technológií sa vzťahujú na webové stránky, ktoré sú prevádzkované spoločnosťou BENMAR s.r.o., Jura Hronca 3421/6, 010 15 Žilina, Slovenská republika (ďalej len cookies)

Čo sú súbory cookie?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré pri návšteve webovej stránky ukladá prehliadač v počítači alebo zariadení návštevníka. Súbory cookie umožňujú webovej stránke rozpoznať zariadenie používateľa a zapamätať si určité informácie o vašich reláciách počas vášho pripojenia. Súbory cookie si pamätajú typ používaného prehliadača alebo nastavenia, napríklad jazyk, ktoré ostávajú vašimi predvolenými nastaveniami pri opakovanej návšteve webovej stránky.

Na čo používame súbory cookie?

Jednotlivé stránky portfólia našej spoločnosti používajú cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Na našich webových stránkach používame nasledovné typy súborov cookie:

Nevyhnutné súbory cookie: Tieto súbory cookie sú potrebné pre prevádzku našich webových stránok. Sem patria napríklad cookie, ktoré vám umožňujú prihlásiť sa do bezpečných sekcií našej webovej stránky.
Výkonové súbory cookie: Tieto súbory cookie nám umožňujú analyzovať, akým spôsobom pracujete s našimi stránkami. To môžeme použiť na zlepšenie a zjednodušenie použiteľnosti našich webových stránok. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú agregované a anonymné.
Funkčné súbory cookies: Tieto súbory cookie si pamätajú vašu voľbu za účelom zlepšenia vášho používateľského komfortu. Tým umožnia webovej stránke prispôsobiť obsah pre vás alebo zapamätať si vaše preferencie, napríklad vašu voľbu jazyka. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, vás osobne neidentifikujú.
Súbory cookie, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač a nie je možné ich použiť na zhromažďovanie vašich osobných údajov.

Ako môžem súbory cookie kontrolovať alebo vymazať?

Väčšina prehliadačov prijíma súbory cookie automaticky. Ak súbory cookie nechcete používať, budete ich musieť aktívne odstrániť alebo zablokovať. Ak odmietnete používanie súboru cookies, budete stále schopní navštíviť naše webové stránky, ale niektoré funkcie nemusia správne fungovať. Pokiaľ si tak prajete urobiť, môžete zvoliť možnosť odmietnuť či blokovať súbory cookie zmenou nastavenia vášho internetového prehliadača. Pre viac informácií využite nápovede vášho internetového prehliadača.