Aktuality

Aktuality2020-09-02T18:04:15+00:00
16.03.2023

Celoslovenský aktualizačný seminár

Celoslovenský aktualizačný seminár pre odborníkov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ergonómie, ochrany zdravia a ochrany pred požiarmi.

10.10.2021

Rajecká hudobná jar

Opätovne sme podporili medzinárodnú súťaž v interpretácii slovenskej hudobnej tvorby: „Rajecká hudobná jar“.

13.04.2021

Novelizácia predpisov v oblasti BOZP

Od 01.04.2021 boli novelizované zákony NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP a zákon NR SR č. 125/2006 Z. z. o Inšpekcii práce.

13.03.2021

Búracie práce

Priestor, v ktorom sa vykonávajú búracie práce sa z hľadiska bezpečnosti práce považujú taktiež za stavenisko. Nevyhnutné je zabezpečiť všetky požiadavky, aby búracie práce prebehli bez úrazu a iných nebezpečných udalostí.

17.08.2016

Chata pod suchým

Sponzorovali sme „Revízie a opravy has. prístrojov – I. Etapa“ www.chatapodsuchym.sk

2.09.2015

Futbalová Škola Juventus Žilina

http://www.futbalovaskolajuventus.sk/ Podporujeme deti a šport. Už od roku 2015 sme partnerom Futbalovej Školy Juventus Žilina.

Go to Top