Opätovne sme podporili medzinárodnú súťaž v interpretácii slovenskej hudobnej tvorby: „Rajecká hudobná jar“

Jej hlavným cieľom je šírenie pôvodnej slovenskej tvorby medzi deťmi a mládežou.

Víťazi minulého 11. ročníka Rajeckej hudobnej jari vystúpia s premiérami nových slovenských skladieb, ktoré vznikli na objednávku Rajeckej hudobnej jari 8. a 9. novembra 2021 v Dvorane Vysokej školy múzických umení v Bratislave a vo Viedni, v sále Slovenského inštitútu.

Teší nás, že aj takýmto spôsobom budujeme slovenskú identitu v európskom priestore.