Ochrana pred požiarmi

Viac

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Viac

Civilná ochrana

Viac

Vzdelávanie

Viac

Revízie

Viac

Stavby

Viac

REFERENCIE

PRETO Ryba Žilina

KROS

Fines

rbr ing

TN Slovakia

Maruna

COMPACT – GAS

DI MECHANIK

PEGAS SECURITY

NOVÝ TOPCAR

PRETOLOG

SEVAK – SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE

Správa športových zariadení mesta Žilina

TOPAS

TSR Slovakia

ŽILBYT

O NÁS

„Bezpečnosť trochu inak“

Týmto krédom sa riadime od roku 2008, kedy sme založili spoločnosť BENMAR s.r.o. a začali sme veci robiť naozaj INAK… Našou snahou je ponúknuť klientom služby s pridanou hodnotou a už na prvý pohľad rozlíšiteľnou kvalitou.

Viac