• OPaOS (revízie) elektrických inštalácií
  • OPaOS (revízie) bleskozvodov
  • OPaOS (revízie) elektrických spotrebičov a náradia
  • OPaOS (revízie) elektrických strojov
  • OPaOS (revízie) elektrických spotrebičov
  • OPaOS (revízie) vyhradených technických zariadení plynových
  • OPaOS (revízie) vyhradených technických zariadení tlakových
  • OPaOS (revízie) vyhradených technických zariadení zdvíhacích