Office

BENMAR s.r.o.
Martina Rázusa 23/A (6. poschodie)
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel: +421 903 654 769
Tel: +421 911 654 769
E-mail: benmar@benmar.sk

Fakturačné údaje

Sídlo spoločnosti:
Jura Hronca 3421/6
010 15 Žilina
Slovenská republika

Spoločnosť zapísaná v OR SR Žilina, oddiel: Sro, vložka 20539/L
IČO: 44 153 392, IČ DPH: SK2022600382
Bankové spojenie: UniCredit Bank,
č. účtu: SK5311110000001029934004