Bezpečnosť trochu inak

Týmto krédom sa riadime od roku 2008, kedy sme založili spoločnosť BENMAR s.r.o. a začali sme veci robiť naozaj INAK… Našou snahou je ponúknuť klientom služby s pridanou hodnotou a už na prvý pohľad rozlíšiteľnou kvalitou. Ak nepatríte do kategórie ľudí ktorí sa riadia heslom „len aby to nejako bolo“, ale záleží vám naozaj kde a ako vynaložíte svoje prostriedky, ste na správnom mieste…

Spoločnosť BENMAR s.r.o. vznikla v roku 2008, no skúsenosti s problematikou bezpečnosti siahajú až do roku 2002. Myslíme si, že aj problematika BOZP a OPP môže byť atraktívna, len ju treba trošku „poľudštiť“ a objasniť reč paragrafov, zákonov a vyhlášok. Bezpečnosť nie je len o zákazoch, príkazoch a podmienkach, s bezpečnosťou ako takou sa stretávame každý deň a celý život, v rôznych sférach spoločenského života. Dovoľte nám ukázať vám, že bezpečnosť nebolí, nenudí a ani nestojí toľko prostriedkov ako si častokrát mnohí z nás myslia… Nastaviť vo vašej firme fungujúci systém osvety a vzdelávania, pomôcť Vám vyznať sa v dokumentácii ktorú musíte ako zamestnávatelia mať, nebáť sa prípadných kontrol, s týmto všetkým Vám vieme radi pomôcť. Pôsobíme v rámci celého Slovenska, za roky fungovania spoločnosti máme vybudovanú stabilnú a preverenú sieť partnerov s rovnakou filozofiou ako vyznávame my.
Tak to s nami skúste a uvidíte, že sa budete cítiť „bezpečnejšie“ 🙂

Sme členmi Slovenskej KOMORY BOZP a OPP .

Poslanie Komory

  1. zvyšovať všeobecné povedomie odbornej i laickej verejnosti o dôležitosti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a ochrany pred požiarmi (OPP) pre človeka
  2. presadzovať spoločné záujmy členov v súlade s celospoločenskými potrebami, zamerané na zvyšovanie celkovej úrovne BOZP a OPP
  3. byť ich reprezentatívnou a stavovskou organizáciou
  4. združovať odborníkov, fyzické a právnické osoby, ktorí pôsobia v oblasti BOZP a OPP