Bezpečnosť trochu inak

Týmto krédom sa riadime od roku 2008, kedy sme založili spoločnosť BENMAR s.r.o. a začali sme veci robiť naozaj INAK… Našou snahou je ponúknuť klientom služby s pridanou hodnotou a už na prvý pohľad rozlíšiteľnou kvalitou. Ak nepatríte do kategórie ľudí ktorí sa riadia heslom „len aby to nejako bolo“, ale záleží vam naozaj kde a ako vynaložíte svoje prostriedky, ste na správnom mieste…

Spoločnosť BENMAR s.r.o. vznikla v roku 2008, no skúsenosti s problematikou bezpečnosti siahajú až do roku 2002. Myslíme si, že aj problematika BOZP a OPP môže byť atraktívna, len ju treba trošku „poľudštiť“ a objasniť reč paragrafov, zákonov a vyhlášok. Bezpečnosť nie je len o zákazoch, príkazoch a podmienkach, s bezpečnosťou ako takou sa stretávame každý deň a celý život, v rôznych sférach spoločenského života. Dovoľte nám ukázať vám, že bezpečnosť nebolí, nenudí a ani nestojí toľko prostriedkov ako si častokrát mnohí z nás myslia… Nastaviť vo vašej firme fungujúci systém osvety a vzdelávania, pomôcť Vám vyznať sa v dokumentácii ktorú musíte ako zamestnávatelia mať, nebáť sa prípadných kontrol, s týmto všetkým Vám vieme radi pomôcť. Pôsobíme v rámci celého Slovenska, za roky fungovania spoločnosti máme vybudovanú stabilnú a preverenú sieť partnerov s rovnakou filozofiou ako vyznávame my.
Tak to s nami skúste a uvidíte, že sa budete cítiť „bezpečnejšie“ 🙂

Ciele spoločnosti

Prvoradým cieľom firmy je vybudovanie prosperujúcej a rozrastajúcej sa firmy s vybudovaním silného povedomia mena firmy u zákazníka, a to hlavne
na základe rýchleho, efektívneho a profesionálneho uspokojenia požiadaviek zákazníka. Cieľom firmy je zabezpečenie dlhodobého odbytu
produktov a služieb a šírenie dobrého mena firmy.

História spoločnosti

Spoločnosť BENMAR s.r.o. vznikla v apríli 2008 ako nástupnícka firma spoločnosti “Peter Beňadik – PB” ktorá pôsobí na trhu od roku 2002.
Pri našej práci Využívame dlhoročné skúsenosti v rôznych oblastiach OPP, BOZP, CO a novinkou je aj poskutovanie služieb v oblasti ochrany životného prostredia.
Share This