Ciele spoločnosti

Prvoradým cieľom firmy je vybudovanie prosperujúcej a rozrastajúcej sa firmy s vybudovaním silného povedomia mena firmy u zákazníka, a to hlavne
na základe rýchleho, efektívneho a profesionálneho uspokojenia požiadaviek zákazníka. Cieľom firmy je zabezpečenie dlhodobého odbytu
produktov a služieb a šírenie dobrého mena firmy.

História spoločnosti

Spoločnosť BENMAR s.r.o. vznikla v apríli 2008 ako nástupnícka firma spoločnosti “Peter Beňadik – PB” ktorá pôsobí na trhu od roku 2002.
Pri našej práci Využívame dlhoročné skúsenosti v rôznych oblastiach OPP, BOZP, CO a novinkou je aj poskutovanie služieb v oblasti ochrany životného prostredia.